Cach-tinh-thoi-gian-de-huong-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc1

Bạn đang là công chức, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Do điều kiện gia đình, bạn được cơ quan đồng ý cho nghỉ việc và được hưởng trợ cấp. Vậy thời gian làm việc để được tính trợ cấp thôi việc được tính như thế nào? Luật sư Bảo hiểm xã hội sẽ tư vấn cho bạn rõ hơn về vấn đề này!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

 

Cach-tinh-thoi-gian-de-huong-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc
Cach-tinh-thoi-gian-de-huong-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc

Căn cứ pháp lý

Điều 6 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

1.Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng BHXH (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội

b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân

c) Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp

d) Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

đ) Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng

e) Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động

g) Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về BHXH

h) Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai

i) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác

k) Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

2. Thời gian làm việc quy định

Cach-tinh-thoi-gian-de-huong-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc1
Cach-tinh-thoi-gian-de-huong-tro-cap-thoi-viec-doi-voi-cong-chuc1

Theo khoản 1 Điều này, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

a) Dưới 3 (ba) tháng thì không tính

b) Từ đủ 3 (ba) tháng đến đủ 6 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm làm việc

c) Từ trên 6 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 1 (một) năm làm việc

Với bài viết này, Tổng đài luật sư mong rằng bạn đã có cái nhìn tổng quan hơn về BHXH. Từ đó, có những cân nhắc trước khi xin nghỉ việc.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *