che-do-thai-san-cho-chong-2

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ mới sinh như thế n ào hoặc chồng có được nghỉ làm khi vợ sinh con hay không?. Chế độ thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội. 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 636/QĐ

che-do-thai-san-cho-chong-1
che-do-thai-san-cho-chong-1

Giải quyết vấn đề

Nam giới có vợ sinh con vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. việc hưởng chế độ thai sản của Nam giới khi có vợ sinh con với điều kiện lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ vào Điều 34 Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 2014 thì lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về mức hưởng trong thời gian nghỉ của chồng, căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 đối với mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới như sau:

– Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

– Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày như sau:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngay X số ngày nghỉ

Ngoài mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới khi có vợ sinh con như trên thì nam giới còn được hưởng trợ cấp 1 lần nếu vợ không tham gia bảo hiểm neeusw đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm.

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Mức hưởng trợ cấp 1 lần = 2 lần mức lương cơ sở.

Thời hạn làm hồ sơ trong 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc, hồ sơ được nộp cho cơ quan, đơn vị sử dụng lao động. Theo thủ tục thông thường thì sẽ mất nhiều nhất khoảng 65 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đến ngày được tổ chức chi trả chế độ thai sản đối với người chồng.

che-do-thai-san-cho-chong-2
che-do-thai-san-cho-chong-2

Tóm lại, người chồng có vợ sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định. Tùy trường hợp mà thời gian nghỉ tương ứng như đã nêu trên. Mức hưởng chế độ thai sản được quy định đối với chồng là mức hưởng 01 ngày bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Đối với trường hợp vợ có tham gia bảo hiểm xã hội; hoặc là mức trợ cấp một lần khi sinh con là 02 lần mức lương cơ sở đối với trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Sau khoảng thời gian nhiều nhất là 65 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc đến khi được cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức chi trả, người chồng sẽ nhận được số tiền hưởng chế độ thai sản theo quy định.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ:
B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, đường Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Email:luatsuanhsang@gmail.com

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545
(Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *