chia_tai_san_sau_ly_hon_1

Ly hôn, chia tài sản chung như thế nào? Việc phân chia tài sản sau khi ly hôn là một quy định bắt buộc phải thực hiện; Vợ, chồng có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật.

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI:

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

chia_tai_san_sau_ly_hon_1
chia_tai_san_sau_ly_hon_1

Quy định của Pháp Luật về việc Chia Tài Sản sau Ly Hôn

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ,chồng gồm:

– Tài sản do vợ,chồng tạo ra, thu nhập từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng.

– Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Luật này;

– Tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về chia tài sản chung sau ly hôn như sau:

“2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập; duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất; kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật; nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó; trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

chia_tai_san_sau_ly_hon_2
chia_tai_san_sau_ly_hon_2

Các Thỏa Thuận Khác

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản; thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.”

Như vậy, tài sản chung sẽ chia đôi trừ các trường hợp có các yếu tố quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình

Mọi thắc mắc pháp luật cần giải đáp Qúy khách vui lòng liên hệ:

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *