co-duoc-bat-buoc-lam-them-gio-1

Công ty có được bắt buộc người lao động làm thêm giờ hay không?. Luật sư tư vấn Luật Online sẽ nói về trường hợp người sử dụng lao động bắt buộc người lao động phải làm thêm giờ thì có đúng theo quy định của pháp luật hay không?.  Các vấn đề pháp lý khác có liên quan như thế nào.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2019

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Giải quyết vấn đề

co-duoc-bat-buoc-lam-them-gio-1
co-duoc-bat-buoc-lam-them-gio-1

Người lao động làm thêm giờ là tình trạng phổ biến ở hầu hết các công ty, xí nghiệp, cơ quan. Vậy việc làm thêm giờ của người lao động có phải là do họ tự nguyện? Việc người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm thêm giwof như thế nào là đúng quy định.

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Theo đó người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

– Phải được sự đồng ý của người lao động;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm trừ một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau :

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

+ Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

+ Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

Như vậy theo quy định trên thì một trong những điều kiện người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ là phải được sự đồng ý của người lao động. Do vậy, người sử dụng lao động không được bắt buộc, ép người lao động làm thêm giờ khi không có sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật).

co-duoc-bat-buoc-lam-them-gio-2
co-duoc-bat-buoc-lam-them-gio-2

Theo đó Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nếu trong các trường hợp trên người lao động không được từ chối làm thêm khi có yêu cầu của người sử dụng lao động.

Những trường hợp khác, người sử dụng lao động bắt buộc người lao động làm thêm giờ mà không có sự đồng ý của họ là trái quy định pháp luật. Theo NGhị định 88/2015/NĐ-CP thì nếu người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm thời gian mà không được sự đồng ý của họ thì sẽ bị phạt hành chính từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ:
B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, đường Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Email:luatsuanhsang@gmail.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *