doi-tuong-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-2

Thuế thu nhập cá nhân là thuế thu trực tiếp từ các cá nhân có thu nhập phát sinh trong kỳ tính thuế. Vậy đối tượng nào là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành?

Luật Sư Ánh Sáng Công Lý Trả Lời như sau :

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

doi-tuong-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-1
Nộp thuế TNCN 1

Căn Cứ Thực Hiện

Căn cứ tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2014 quy định về đối tượng nộp thuế như sau:

Đối tượng nộp thuế TNCN  là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế theo quy định.

Thứ nhất về cá nhân cứ trú

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Thứ hai về cá nhân không cứ trú

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân không cứ trú là những người thuộc một trong các trường hợp sau:

– Không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam.

– Không có mặt thường xuyên, liên tục ở Việt Nam.

– Không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có thuê nhà để ở tại Việt Nam…..

Tư vấn Pháp Luật

doi-tuong-nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-2
Nộp thuế TNCN 2

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

Trên đây là bài viết tham khảo vấn đề đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu có vướng mắc cần tư vấn, hãy liên hệ  Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý hỗ trợ bạn.

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Trân trọng!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *