doi-tuong-thuoc-dien-duoc-giao-dat-nong-nghiep-3

Hiện nay, Đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp nào đang được Nhà nước giao đất, cho thuê nhóm đất nông nghiệp? Cùng tìm hiểu vấn đề này thuộc lĩnh vực Tư  vấn luật Đất Đai Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng Công Lý.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ)

doi-tuong-duoc-giao-dat-nong-nghiep-1
doi-tuong-duoc-giao-dat-nong-nghiep-1

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Căn cứ để giao đất nông nghiệp

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó UBND cấp huyện quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân dựa trên 02 căn cứ sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ quy định chi tiết diện tích đất được phép chuyển mục đích, diện tích đất được giao, cho thuê đất…).

– Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong đơn xin giao đất.

doi-tuong-duoc-giao-dat-nong-nghiep-2
doi-tuong-duoc-giao-dat-nong-nghiep-2

Đối tượng được giao đất nông nghiệp

Đối tượng được giao đất nông nghiệp bao gồm: Giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất và giao đất nông nghiệp có thu tiền. Được quy định cụ thể tại các Điều 55,56 Luật đất đai 2013

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai 2013, Các đối tượng sau được giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

doi-tuong-thuoc-dien-duoc-giao-dat-nong-nghiep-3
doi-tuong-thuoc-dien-duoc-giao-dat-nong-nghiep-3

– Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc cho thuê đất nông nghiệp theo hai phương thức trả tiền đó là:

– Thuê đất trả tiền hàng năm;

– Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Như vậy, đối tượng được cho thuê nhóm đất nông nghiệp là:

*Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho các đối tượng sau:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này.

Ngoài câu hỏi về đối tượng thuộc diện được giao đất nông nghiệp ra, nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ tư vấn nào khác, Hãy liên hệ tổng đài tư vấn luật online Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng Công Lý.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *