hoan_thue_bao_ve_moi_truong_1

Hoàn thuế bảo vệ môi trường được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Thuế bảo vệ môi trường (BVMT )  là thuế thu từ các tổ chức, cá nhân khi họ sản xuất, nhập khẩu hàng hóa có khả năng tác động xấu đến môi trường. Vậy trong trường hợp nào sẽ được hoàn thuế BVMT  theo quy định của pháp luật hiện hành?

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

hoan_thue_bao_ve_moi_truong_1
hoan_thue_bao_ve_moi_truong_1

Căn cứ thực hiện

Căn cứ theo Điều 11 Luật bảo vệ môi trường 2011, Điều 6 Nghị định 67/2011/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTC quy định cụ thể về vấn đề hoàn thuế BVMT như sau:

Người nộp thuế BVMT được hoàn thuế BVMT đã nộp trong một số trường hợp sau:

Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài.

Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật.

Đối với xăng dầu, quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật Thuế BVMT 2011, người nộp thuế được hoàn số BVMT đã nộp tương ứng lượng xăng dầu đã cung ứng. Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác về số liệu kê khai hoàn thuế. Trình tự, thủ tục kê khai, hoàn thuế được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về hải quan.

Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất được hoàn lại số thuế BVMT đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.

hoan_thue_bao_ve_moi_truong_2
hoan_thue_bao_ve_moi_truong_2

Hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu (kể cả trường hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại số thuếBVMT đã nộp đối với số hàng tái xuất ra nước ngoài.

Hàng tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế bảo vệ môi truờng đã nộp tương ứng với số hàng hoá khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

Việc hoàn thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với hàng hóa thực tế xuất khẩu. Thủ tục, hồ sơ, trình tự, thẩm quyền giải quyết hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định như đối với việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Luật Sư Tư Vấn Luật

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Trân trọng!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *