tro_cap_covid_ho_kinh_doanh_2

Hộ kinh doanh là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khắc phục khó khăn thiệt hại trong dịch Covid 19. Vậy hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ gì để tiến hành làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Luật Sư Ánh Sáng Công Lý trả lời :

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

tro_cap_covid_ho_kinh_doanh_1
tro_cap_covid_ho_kinh_doanh_1

Mức hỗ trợ

Được hỗ trợ hàng tháng với mức 01 triệu đồng/tháng và không quá 03 tháng.

Điều kiện hỗ trợ

– Doanh thu dưới 100 triệu đồng được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020;

– Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ nhận hỗ trợ

Hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ, cần chuẩn bị hồ sơ sau đây:

+ Tờ khai đề nghị hỗ trợ;

+ Gửi kèm theo Đơn là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;

Thủ tục nhận hỗ trợ

* Hộ kinh doanh gửi Đơn đề nghị hỗ trợ cùng Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC đến UBND cấp xã.

* Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp và báo cáo gửi Chi cục Thuế.

* Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

* Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dẫn cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Mẫu Tờ khai đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh hưởng trợ cấp do covid 19

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………

 1. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH
 2. Tên hộ kinh doanh…………………………………………………………………
 3. Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………..
 4. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………
 5. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………………………..
 6. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
 7. Họ và tên: …………………… Ngày….tháng….năm sinh: ………………………
 8. Dân tộc: ………………………….. Giới tính: ……………………………………
 9. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………………….
 10. Ngày cấp: …/…./…….. Nơi cấp ………………………………………………..
 11. Số điện thoại: ………………………… Địa chỉ email (nếu có) ………………..

Nơi ở hiện nay (1): …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày …../…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …….. triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……… xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản……. Số tài khoản tại ngân hàng: ………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

tro_cap_covid_ho_kinh_doanh_2
tro_cap_covid_ho_kinh_doanh_2

Trên Đây Luật Sư tư vấn Luật online đã hướng dẫn bạn về các thủ tục giúp hộ kinh doanh nhận hỗ trợ Covid 19.

Nếu cần thêm sự hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *