nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-2

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước hay không? Luật sư tư vấn Luật online trả lời vấn đề này giúp bạn với các vấn đề như : bồi thường chi phí đào tạo, trả lương thử việc.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2019

Giải quyết vấn đề

Vấn đề thử việc được Luật lao động quy định khá rõ ràng về thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc cũng như quy định về kết thúc thời gian thử việc.

nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-1
nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-1

Theo điều 24 Bộ luật lao động 2019 quy định “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.” Ngoài ra Luật này cũng quy định không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Theo điều 27 Bộ luật lao động 2019 thì “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-2
nghi-viec-trong-thoi-gian-thu-viec-2

Như vậy, trong thời gian thử việc, người lao động có thể hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và sẽ không phát sinh trách nhiệm gì về vấn đề này.

Trên phương diện pháp luật, nếu trong thời gian thử việc nếu người lao động không muốn tiếp tục công việc thì sẽ không cần phải báo trước hay làm đơn xin thôi việc đồng thời không phải bồi thường chi phí gì.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ:
B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, đường Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Email:luatsuanhsang@gmail.com

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *