Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong quản lý thuế được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?.Luật Sư Ánh Sáng Công Lý Trả Lời như sau :

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

nhiem-vu-quyen-han-ngan-hang-thuong-mai-trong-quan-ly-thue-2
nhiem-vu-quyen-han-ngan-hang-thuong-mai-trong-quan-ly-thue

Ngân Hàng Thương Mại

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá.

Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Vậy Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong quản lý thuế được quy định như thế nào?

Căn Cứ Thực Hiện

Căn cứ tại Điều 27 Luật quản lý thuế 2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong quản lý thuế cụ thể như sau:

Thứ nhất, Ngân hàng thương mại khi tham gia phối hợp thu thuế và thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước có trách nhiệm sau đây:

– Phối hợp với cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế; xử lý, đối soát dữ liệu về nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử;

– Truyền, nhận thông tin chứng từ nộp thuế điện tử, chuyển tiền thanh toán các khoản thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện nộp thuế điện tử;

– Bảo mật thông tin của người nộp thuế, người khai hải quan theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản.

Thứ ba, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

Thứ tứ, trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

nhiem-vu-quyen-han-ngan-hang-thuong-mai-trong-quan-ly-thue-2
nhiem-vu-quyen-han-ngan-hang-thuong-mai-trong-quan-ly-thue-2

Thứ năm, trường hợp người nộp thuế có bảo lãnh về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này nhưng người nộp thuế không nộp đúng thời hạn thì ngân hàng bảo lãnh phải chịu trách nhiệm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thay cho người nộp thuế trong phạm vi bảo lãnh.

Trên đây là bài viết tham khảo về vấn đề nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong quản lý thuế. Nếu có vướng mắc cần tư vấn, hãy liên hệ  Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý hỗ trợ bạn.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ)

Văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý

B14 Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Trân trọng!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *