von-dieu-le-1

Trước khi bạn tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, hoặc tiến hành góp vốn mua cổ phần. Bạn cần nắm rõ những quy định về vốn điều lệ công ty cổ phần. Tư vấn Luật miễn phí chuyên mục Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp sẽ giúp bạn tìm hiểu vấn đề này.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI

Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014

von-dieu-le-1
von-dieu-le-1

Nội dung

1. Khái niệm vốn điều lệ

Quy định tại Điểm 29 Điều 4  Luật doanh nghiệp 2014 : “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

 2. Đặc điểm của vốn điều lệ

– Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

– Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu/ tối đa khi thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty, nhưng nếu đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính…

von-dieu-le-2
von-dieu-le-2

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

– Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;

– Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;

– Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.

Qua bài viết Quy định về vốn điều lệ công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2014 hi vọng bạn đã hiểu rõ hơn quy định của Pháp Luật. Bạn cần thêm sự hỗ trợ vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn Luật online. Luật sư Ánh Sáng Công Lý sẽ hỗ trợ bạn.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *