quyen-nghia-vu-cua-nguoi-su-sung-lao-dong-va-nguoi-lao-dong

Bạn là người lao động; là doanh nghiệp- người sử dụng lao động ( NSDLĐ)? Bạn có biết quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của luật lao động không? Đọc ngay bài viết sau đây của  Tổng đài  Luật sư Ánh sáng công lý nhé!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

quyen-nghia-vu-cua-nguoi-su-sung-lao-dong-va-nguoi-lao-dong
quyen-nghia-vu-cua-nguoi-su-sung-lao-dong-va-nguoi-lao-dong

Cơ sở pháp lý

Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được thiết lập thông qua HĐLĐ.  Đê đảm bảo việc thực hiện đúng hợp đồng đồng cũng như nghĩa vụ để hạn chế tranh chấp phát sinh từ HĐLĐ, đồng thời là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động thì hợp động thường thỏa thuận những nội dung sau về quyên và nhĩa vụ của hai bên trong HĐLĐ. Vấn đề này được quy định tại Luật lao động 2012 như sau:

– Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập thể

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của NSDLĐ

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

đ) Đình công

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể

b) Chấp hành kỷ luật, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây

a) Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật

c) Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây

quyen-nghia-vu-cua-nguoi-su-sung-lao-dong-va-nguoi-lao-dong
quyen-nghia-vu-cua-nguoi-su-sung-lao-dong-va-nguoi-lao-dong

a) Thực hiện HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở

c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương

đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế

Trên đây là một số vấn đề về Quyền và nghĩa vụ vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Để biết thêm thông tin các vấn đề liên quan, bạn vui lòng liên hệ Luật sư Ánh sáng công lý để được hỗ trợ!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *