thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep1.

Bạn đã từng nghe đến khái niệm Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ?? Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nếu không sẽ phải giải thể. 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay) 

thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep
thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

Hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

_ Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH từ hai thành viên trở lên và ngược lại

_ Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên

_ Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

+ Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại

+ Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại

+ Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của công ty

Trường hợp chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp công ty TNHH có ít hơn 3 thành viên, thì việc thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng 1 phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty

thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep1.
thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep1.

_ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

_ Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên là tổ chức sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân (trong trường hợp tổ chức chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác)

Như vậy: 

_ Doanh nghiệp tư nhân không chuyển được trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn thực hiện phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân => công ty TNHH => công ty cổ phần.

_ Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân=> Việc chuyển đổi này không thể thực hiện được

_ Công ty có từ dưới 02 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần

_ Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định

Trình tự tiến hành chuyển đổi

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi con dấu Công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

_ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

_ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

+ Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên)

+ Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

_ Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

_ Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần)

_ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư

_ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực

_ Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác

_ Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự

_ Kèm theo 1 số giấy tờ:

  • Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep2.
thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep2.

_ Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.

_ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác

  • Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên trở lên sang công ty TNHH 1 thành viên:

_ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh

  • Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH và ngược lại:_

_ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

Thời gian giải quyết : 5 ngày làm việc

Với bài viết này, Tổng đài tư vấn luật miễn phí mong rằng bạn đã biết được các thông tin cơ bản về các loại hình doanh nghiệp cũng như các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp. Theo đó, Doanh nghiệp cần cân nhắc và có các định hướng đúng đắn khi thay đổi mô hình doanh nghiệp. 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *