Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich

Dưới đây là các giấy tờ cần thiết để đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích do Tổng đài tư vấn luật Miễn phí thuộc Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich
Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich

Giấy tờ cần chuẩn bị

2 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

2 Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

     Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng theo các nội dung sau:

+ Tên sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Những lợi ích có  thể đạt được

    Yêu cầu bảo hộ:  Được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ

Hình vẽ, sơ đồ (nếu có):Được tách thành trang riêng

2 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau

– Chứng từ nộp lệ phí

Các tài liệu khác (nếu có)

– Giấy ủy quyền ( đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp)

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có)

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

 Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký

– Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp 1 văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn

– Mọi tài liệu của đơn được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt

Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich1
Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich1

– Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4  kích thước 210mm x 297mm, có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp

– Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa. Trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn

– Thuật ngữ dùng trong đơn cần thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam)

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn

Phí, lệ phí

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/1 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/1 trang

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/1 đơn ưu tiên

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/1 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/1 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/1 trang

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định (100.000VNĐ/01 phân loại sáng chế quốc tế)

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 1 tháng

– Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

+ Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn

+ Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (đơn PCT) được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia

+ Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn

– Thẩm định nội dung: Không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn

Hình thức nộp đơn

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich2
Thu-tuc-dang-ky-sang-che-va-giai-phap-huu-ich2

Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đếncác điểm sau:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,  Hồ Chí Minh

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn,  Đà Nẵng

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện. Sau đó photo Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp

Lưu ý: Khi chuyển lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó

Hình thức nộp đơn trực tuyến

– Điều kiện để nộp đơn : Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN

– Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo, gửi đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo, nộp lệ phí. Nếu tài liệu, lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. Trường hợp Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Trên đây là các giấy tờ cần thiết để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích.Thủ tục đăng ký nhãn hiệu mới nhất Để biết thêm các thông tin liên quan đến sáng chế/ giải pháp hữu ích vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn miễn phí để được hỗ trợ!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *