thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-1

Rất hiều bạn chưa có kinh nghiệm muốn mở xưởng sản xuất mỹ phẩm. Bạn chưa biết cần những điều kiện gì , cũng như quy trình thực hiện như thế nào. Luật sư Ánh Sáng Công Lý sẽ giúp bạn tìm hiểu Thủ tục hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh Mỹ Phẩm nhé.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI :

Cơ sở pháp lý

– Thông tư  06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm

thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-1
thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-1

Nội dung chi tiết

Thứ nhất iến hành đăng ký doanh nghiệp.

phải đảm bảo về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sản phẩm của bạn muốn sản xuất và kinh doanh. Việc xin giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm là không bắt buộc. Theo Khoản 1 Điều 3 thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm:

“Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường”.

Thứ hai bắt buộc phải dán nhãn trên mỹ phẩm.

Theo Điều 16 thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về nhãn mỹ phẩm:

1. Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

2.Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc”

thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-2
thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-2

Đối với nội dung trên nhãn được quy định tại Điều 18 TT 06/2011/TT-BYT

Nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của ASEAN.Những thông tin sau phải được thể hiện trên nhãn sản phẩm:

a) Tên của sản phẩm và chức năng của nó, trừ khi dạng trình bày sản phẩm đã thể hiện rõ ràng chức năng của sản phẩm;

b) Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ ràng cách sử dụng của sản phẩm;

c) Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế quy định trong các ấn phẩm mới nhất nêu tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này (không phải ghi tỷ lệ phần trăm của các thành phần);

d) Tên nước sản xuất;

đ) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư);

e) Định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ mét hoặc cả hệ mét và hệ đo lường Anh;

g) Số lô sản xuất;

h) Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ ràng (ví dụ: ngày/tháng/năm). Cách ghi ngày phải thể hiện rõ ràng gồm tháng, năm hoặc ngày, tháng, năm theo đúng thứ tự. Có thể dùng từ “ngày hết hạn” hoặc “sử dụng tốt nhất trước ngày”, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm.

thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-3
thanh-lap-cong-ty-san-xuat-my-pham-3

Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;

i) Lưu ý về an toàn khi sử dụng, đặc biệt theo những lưu ý nằm trong cột “Điều kiện sử dụng và những cảnh báo bắt buộc phải in trên nhãn sản phẩm” được đề cập trong các phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, những thận trọng này bắt buộc phải thể hiện trên nhãn sản phẩm”.

Trong trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trên nhãn gốc, những nội dung bắt buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Các thông tin bắt buộc phải được ghi trên nhãn gốc của bao bì trực tiếp của sản phẩm:

a) Tên sản phẩm;

b) Số lô sản xuất”

Như vậy bạn đã biết được các Thủ tục hồ sơ thành lập công ty sản xuất kinh doanh Mỹ Phẩm . Nếu cần thêm sự tư vấn, bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi nhé. Luật sư tư vấn Luật online Ánh Sáng Công Lý sẽ luôn hỗ trợ bạn.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

(Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *