Thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay

Sau đây, Tổng đài Tư Vấn Luật miễn phí thuộc Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý sẽ trình bày về các giấy tờ cần chuẩn bị để Thành lập công ty cổ phần

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay
Thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay

TRẢ LỜI:

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp…

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần gồm:

1.   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

2.   Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập ký từng trang)

3.   Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần

4.   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay1.
Thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan-moi-nhat-hien-nay1.

5.   Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân

6.   Các loại giấy tờ khác

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định)

+   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề

Trên đây là các giấy tờ cần thiết để Thành lập công ty cổ phần. Để biết thêm các thông tin khác vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật miễn phí để được hỗ trợ!

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *