thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2

Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Tư vấn Luật miễn phí sẽ đi tìm câu trả lời cho bạn qua bài viết Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ )

LUẬT SƯ ÁNH SÁNG CÔNG LÝ TRẢ LỜI

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật đầu tư 2014
thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-1
thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-1

Nội dung

1. Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân và tổ chức nước ngoài, được thành lập công ty tại Việt Nam theo quy định pháp luật, trước khi thành lập công ty, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế, trừ các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.Quy trình thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1.Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

2.Đề xuất dự án đầu tư;

3.Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4.Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (có thể cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp);

5.Hợp đồng thuê địa điểm nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính;

6..Nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2
thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2

Bước 2: Theo dõi hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

1.Giấy đề nghị đăng kýdoanh nghiệp;

2.Điều lệ công ty;

3.Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn (đối với Công ty TNHH) hoặc các cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);

4.Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

5.Danh sách thành viên công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần;

6.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (được cấp ở Bước 2);

7.Văn bản cử cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (nếu có);

8.Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-3
thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-3

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Qua bài viết bạn đã hiểu hơn Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nếu cần thêm tư vấn Luật doanh nghiệp, Văn Phòng Luật Sư Ánh Sáng luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tổng đài tư vấn luật online

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi để được hỗ trợ )

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *