Thu-tuc-gop-so-bao-hiem-1

Nếu bạn có 2 sổ bảo hiểm làm tại 2 công ty ở 2 tỉnh khác nhau, bạn cần Gộp sổ bảo hiểm xã hội. Vậy cần làm gì để Gộp sổ bảo hiểm xã hội? Luật sư bảo tư vấn bảo hiểm xã hội xin trình bày thông qua bài viết dưới đây.

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ 1900 4545

( Click gọi ngay)

Thu-tuc-gop-so-bao-hiem
Thu-tuc-gop-so-bao-hiem

Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: “4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.”

Thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội (điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH) được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS

+ Sổ BHXH đã cấp (các sổ BHXH)

+ Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS

Thu-tuc-gop-so-bao-hiem-1
Thu-tuc-gop-so-bao-hiem-1

Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.”

Theo đó, mỗi cá nhân chỉ có 1 số sổ BHXH. Trường hợp bạn có hai sổ BHXH thì phải tiến hành thủ tục gộp sổ. Bạn không thể thực hiện rút BHXH một lần đối với từng sổ BHXH cũ.

Mọi thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, vui lòng liên hệ Luật sư Ánh sáng công lý để được hỗ trợ! 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *